Wavelength and vegetative index sensitivities in cotton

From the report “Canopy-scale wavelength and vegetative index sensitivities to cotton growth parameters and nitrogen status“, de T. B. Raper, J. J. Varco, published in Precision Agric (2015) 16:62–76 Temporal and spatial variability of plant available N in the humid southeastern region of the United States often results in within-field over- and under- application of…

Noves varietats: Pomes àrtiques

L’USDA, el Departament d’Agricultura dels Estats Units, va aprovar fa un any dues noves varietat de pomes concebudes per a l’us industrial. Són pomes modificades genèticament per a que els talls no s’oxidin en contacte amb l’aire. I si bé l’aprovació per a la distribució de la varietat no implicava encara el permís per a…

Producción de algodón usando fertilización orgánica

Del estudio “Producción de algodón con altas densidades de siembra usando fertilización orgánica“, de López Martínez JD, E Salazar Sosa, HI Trejo-Escareño, JL García Hernández, M Navarro Morones, C Vázquez-Vázquez, publicado en Phyton.   En los estados de Coahuila y Durango, México, el algodón es un cultivo de gran tradición e importancia, desde los inicios…

L’évolution des traitements phytosanitaires en viticulture entre 2010 et 2013. France

De l’étude: Enquête Pratiques culturales en viticulture 2013. Nombre de traitements phytosanitaires. Publication réalisée par Eric Ambiaud. SSP – Bureau des statistiques végétales et animales. Trois grands types de traitements sont principalement appliqués : les fongicides-bactéricides les insecticides et acaricides permettent de lutter contre les insectes (cicadelles, vers de grappe…) et les acariens. les désherbants…

Producción de lechuga en hidroponía profunda

Del blog Horticultura efectiva, con permiso de su autor, Olmo Axayacatl.   La hidroponía profunda es un sistema de producción hidropónico en el cual no se dispone de ningún sustrato en el cual se desarrollen las raíces, sino que estas se ubican en la misma solución nutritiva, por lo que deben de estar soportadas por…

Evaluation of corn grown under organic management

From the report Evaluation of N sources, cover crops, and tillage systems for corn grown under organic management, of Suarez Tapia A, MB Villamil and LJ Grabau, in Phyton magazine. Public demand for healthier foods and more sustainable food systems in the U.S. has triggered market prices and production of organic alternatives of major crops such…

Produits de stimulation en agriculture

De l’étude: Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des plantes: état des lieux et perspectives, du Centre d’Études et de Prospective. Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. France. Au sein du marché des intrants agricoles de fertilisation et de protection des plantes, sont apparus…

Jornades tècniques: La influència del Canvi Climàtic sobre l'agricultura

Col·legi oficial d’Enginyers tècnics agrícoles i Pèrits agrícoles de Catalunya – Jornada: La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura L’objectiu de la jornada ”La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura” és el de tractar quina és i serà la influència del canvi climàtic, actualment i en el futur, sobre el sector agrari, o sigui, l’agricultura…

Teledetecció agrícola: drons

De l’article de Fran García, “Teledetecció agrícola: La revolució dels drons i la importància del pensament agronòmic“, publicat al del Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya. L’agricultura del futur obligarà a produir més i amb un limitat ús dels productes agroquímics, i en aquest sentit, l’agricultura de precisió reconeix la variabilitat dins de la parcel·la…